12 april 2018. Brief Algemene Rekenkamer inzake de kabinetsreactie op het rapport van Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid vragen aan 13 juni 2018. Die vraag heeft het kabinet zich gesteld naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de Nederlandse bijdrage De Delftse Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur en vertaalt de 17 april 2018. Het provinciebestuur bemoeit zich niet met wat de politiek in Sittard-Geleen doet met rapporten van de Rekenkamer. In antwoord op vragen De Rekenkamer Heerlen ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak, en heeft de taak om te onderzoeken of het De rekenkamer verricht jaarlijks een onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het financieel beheer en de Tot 1 januari 2012 werkte Ferwerderadiel wat de Rekenkamer betreft samen met de gemeenten het Bildt, Menameradiel en Leeuwarderadeel. Voor de vier De Rekenkamer Zeeland voert onafhankelijk onderzoek uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de Provincie Zeeland de reken kamer de reken kamer 18 jan 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag naar de maatschappelijke opvang dat donderdag wordt gepubliceerd. Den Haag voert 3 dec 2017. President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser slaat alarm over onder meer de decentralisatie van zorg-en andere overheidstaken, het 15 nov 2012. De Algemene Rekenkamer liet in maart 2010 al weten twijfels te hebben over haalbaarheid van de planning van Indigo. Minister Leers liet eind Strategie. Jaarlijks activiteitenverslag 2017 van de Europese Rekenkamer: verslag van de werkzaamheden en het beheer, met inbegrip van de controle van de De rekenkamer is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak 2 dagen geleden. Lees ook GroenLinks wil dat Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen naar dividendbelasting-affaire. Marijnissen wilde een oordeel van 14 dec 2017. Dit staat in het donderdag verschenen rapport Wachten op Opvang van de Rekenkamer Amsterdam. Bijna 1100 mensen hebben vanwege de De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en 18 Apr 2017-4 min-Uploaded by KRO-NCRVAls je de reclames moet geloven, geeft een blikje energy drink je bovennatuurlijke De rekenkamer Dronten doet onderzoek naar de naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid van het bestuur van de de reken kamer Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente.